Algemene gegevens

Verharen Bouwadvies & Tekenbureau
Eikendonkplein 32
5215 XL ’s-Hertogenbosch

+31 6 20383598

info@bouwadvies-bureau.nl

KvK nummer 73997358

www.bouwadvies-bureau.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Verharen Bouwadvies & Tekenbureau verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze dient en/of dat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.  Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres;
 • Bankrekeningnummer of andere betaalgegevens (alleen bij een betaalde diensten)
 • Overige persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie   – telefonisch of tijdens onze dienstverlening.

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens verwerkt:

 • Om uw te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Om onze diensten te kunnen leveren en uitvoeren;
 • Het afhandelen van uw betaling (alleen bij een betaalde dienst).
 • Het analyseren van jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Verharen Bouwadvies & Tekenbureau verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Verharen Bouwadvies en Tekenwerk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Delen van persoonsgegevens met derden

Verharen Bouwadvies & Tekenbureau deelt uw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Verharen Bouwadvies & Tekenbureau blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Verharen Bouwadvies en Tekenwerk verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gebruik van cookies d.m.v. Analytics

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden.

U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, zie bijvoorbeeld Toelichting door de Consumentenbond voor uitleg.

U kunt deze cookies uitzetten via uw browser. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Klik hier voor een handige toelichting.

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen ‘analytics’ informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Verharen Bouwadvies & Tekenbureau neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch contact met ons op of via info@bouwadvies-bureau.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Verharen Bouwadvies & Tekenbureau en heft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bouwadvies-bureau.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek .

Verharen Bouwadvies & Tekenbureau wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging c.q. aanpassingen privacyverklaring

Wij hebben het recht deze privacyverklaring aan te passen.  Wijzigingen worden op onze website gepubliceerd. Wij adviseren u aan om periodiek onze website in de gaten te houden voor eventuele wijzigingen.

Contact

Neem voor vragen en/of opmerkingen contact met ons op. Dit kan zowel telefonisch als per e-mail.

 

Offerte aanvragen?

Stuur ons uw wensen en/of aanvraag en u ontvangt van ons een geheel vrijblijvende offerte.