Copyright

De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Verharen Bouwadvies & Tekenbureau c.q. bouwadvies-bureau.nl. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Verharen Bouwadvies & Tekenbureau c.q. bouwadvies-bureau.nl is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Aansprakelijkheid

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Verharen Bouwadvies & Tekenbureau c.q. bouwadvies-bureau.nl niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Verharen Bouwadvies & Tekenbureau c.q. bouwadvies-bureau.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Verharen Bouwadvies & Tekenbureau c.q. bouwadvies-bureau.nl geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.

Offerte aanvragen?

Stuur ons uw wensen en/of aanvraag en u ontvangt van ons een geheel vrijblijvende offerte.